VMO HOLDINGS THAM GIA TỌA ĐÀM “TUỔI TRẺ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ” - VMO AI - ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ AI VỚI AIoT
Account
Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

VMO HOLDINGS THAM GIA TỌA ĐÀM “TUỔI TRẺ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ”

Nhằm thiết thực hưởng ứng chủ đề công tác “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, ngày 28/6/2023, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Tọa đàm “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tạo bước đột phá về chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị”. Đến dự, chỉ đạo, động viên hoạt động của tuổi trẻ Khối, có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung Ương.

Tại tọa đàm, VMO Holdings đưa ra nhận định về tầm quan trọng của việc đào tạo ứng dụng AI, tư duy chuyển đổi số dành cho thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, đồng thời đưa ra tư vấn và lộ trình phù hợp cho thanh niên Việt Nam trong việc đóng góp vào quá trình chuyển đổi số của Chính phủ.

Hội nghị thành công tốt đẹp với những định hướng chiến lược mạnh mẽ cho công tác chuyển đổi số để thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tiến tới mục tiêu Chính phủ số vào năm 2030.

Liên hệ tư vấn miễn phí