VFace 2.8 Inch - VMO AI - ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ AI VỚI AIoT
Account
Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

VFace 2.8 Inch

Số lượng khuôn mặt tối đa: 50,000 khuôn mặt, Độ chính
xác:
99.8%, Tốc độ 200
ms.

Nhận diện ánh sáng yếu: Hỗ trợ

Chống giả mạo:

Nhận định khoảng cách

Wi-Fi: Hỗ trợ 2.4G tần số Wi-Fi IEEE802.11
b/n/g

Danh mục:
Liên hệ tư vấn miễn phí