THÔNG TIN VÀ CHÍNH SÁCH - VMO AI - ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ AI VỚI AIoT
Account
Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Chào mừng bạn ghé thăm website chính thức của Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ VMO AI

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và VMO AI như dưới đây.

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.

VMO AI chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tuyên bố các quyền sở hữu trí tuệ của VMO AI đối với các đối tượng thể hiện trên website

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của VMO AI hoặc bên thứ ba cấp phép cho VMO AI. Bản quyền của VMO AI được thể hiện trên website bằng dòng chữ tiếng Anh ‘© Copyright VMO.AI. All Rights Reserved’.

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm… đều thuộc quyền sở hữu của VMO AI và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của VMO AI là xâm phạm quyền của VMO AI. VMO AI có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

NỘI DUNG

Quyền và trách nhiệm của VMO AI

VMO AI có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

VMO AI có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

VMO AI có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của VMO AI. Theo đó, VMO AI không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của VMO AI. VMO AI cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, VMO AI sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, VMO AI không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, VMO AI được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.

VMO AI được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. VMO AI không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.

Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa VMO AI sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

VMO AI có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

VMO AI cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: ‘© Copyright VMO.AI. All Rights Reserved.’


Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của VMO AI; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của VMO AI.


Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng VMO AI và/hoặc các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc /nhân viên VMO AI không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.


Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

VMO AI luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với Ban Truyền Thông của VMO AI.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa VMO AI và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. VMO AI có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi. Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn có thể được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng được. Điều này có thể bao gồm các thông tin như:

 • Tên, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, số điện thoại di động, chi tiết tài chính, chẳng hạn như thẻ thanh toán mà bạn sử dụng để mua sản phẩm…
 • Thông tin về thiết bị của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP, là mã số để xác định thiết bị của bạn có thể cung cấp thông tin về quốc gia, khu vực hoặc thành phố nơi bạn ở)
 • Thông tin liên quan đến cách bạn sử dụng và tương tác với các trang web, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi. Đôi khi các trang web và ứng dụng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ không thuộc nhóm dịch vụ của VMO AI. Các trang web và dịch vụ này có chính sách bảo mật của riêng họ. Nếu bạn nhấp vào liên kết đến các trang web và ứng dụng không phải của VMO AI, bạn nên đọc chính sách bảo mật được hiển thị trên trang web của họ.

Các loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn:

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập các trang web và ứng dụng của chúng tôi, đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ, đóng góp cho VMO AI hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo luật hiện hành. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo nhiều cách khác nhau:

 • Trực tiếp từ bạn, khi bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi và khi bạn duyệt các trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi
 • Dữ liệu cá nhân chúng tôi tạo ra về bạn, ví dụ: dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sử dụng để xác thực bạn hoặc dữ liệu cá nhân ở dạng địa chỉ IP của bạn hoặc tùy chọn của bạn
 • Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba, ví dụ: dữ liệu cá nhân giúp chúng tôi chống gian lận hoặc chúng tôi thu thập, với sự cho phép của bạn, khi bạn tương tác với các tài khoản mạng xã hội của mình

Khi bạn đăng ký tài khoản VMO AI trên https://vmo.ai, chúng tôi thu thập:

 • Tên của bạn
 • Địa chỉ email của bạn
 • Các chi tiết khác như địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ thanh toán của bạn khi bạn đăng ký thành viên hoặc đăng ký
 • Một số dữ liệu hạn chế từ hồ sơ mạng xã hội của bạn, nếu bạn đã đăng nhập vào https://v2cam.vmo.ai bằng cách sử dụng chi tiết mạng xã hội của mình
 • Ảnh của bạn, nếu bạn thêm một bức ảnh vào trang hồ sơ của mình

Bạn có thể thay đổi hoặc xóa các chi tiết này bằng cách sử dụng chức năng cài đặt Thông tin cá nhân trong tài khoản VMO AI của mình.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi tạo ra về bạn:

Khi bạn đăng ký tài khoản VMO AI, chúng tôi chỉ định cho bạn một số ID duy nhất mà chúng tôi sử dụng để nhận dạng bạn khi bạn đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi. Điều này sẽ nhận ra bạn nếu bạn đăng nhập bằng cùng một tài khoản trên một thiết bị mới hoặc thông qua một ứng dụng khác, chẳng hạn như ứng dụng V2Cam trên thiết bị di động. Khi bạn sử dụng các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie hoặc công nghệ tương tự để thu thập thêm dữ liệu, bao gồm:

 • Địa chỉ IP của bạn – một mã số để xác định thiết bị của bạn, cùng với quốc gia, khu vực hoặc thành phố nơi bạn ở
 • Thông tin về cách bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi
 • Lịch sử duyệt web của bạn về nội dung bạn đã truy cập trên các trang web của chúng tôi, bao gồm cả cách bạn được giới thiệu đến các trang web của chúng tôi qua các trang web khác
 • Thông tin chi tiết về máy tính, thiết bị di động, TV, máy tính bảng hoặc các thiết bị khác của bạn, ví dụ: ID thiết bị duy nhất, nhà cung cấp hoặc ID quảng cáo duy nhất và các trình duyệt được sử dụng để truy cập nội dung của chúng tôi

Chúng tôi sẽ không thu thập các danh mục dữ liệu đặc biệt từ bạn – chẳng hạn như dữ liệu cá nhân liên quan đến chủng tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo, sức khỏe hoặc khuynh hướng tình dục của bạn… Bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo nhắm mục tiêu mà sử dụng định danh khác bằng cách truy cập liên kết sau đây đối với UID2: transparentadvertising.org

Sử dụng mạng xã hội của bạn để đăng nhập vào tài khoản VMO AI của bạn: Khi bạn đăng nhập vào các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi bằng thông tin đăng nhập Facebook của bạn, bạn cho phép Facebook chia sẻ với chúng tôi địa chỉ email của bạn và một số khía cạnh nhất định của hồ sơ Facebook nếu bạn đã công khai những điều này trên hồ sơ Facebook của mình. Điều này chỉ bao gồm họ và tên, độ tuổi, liên kết đến hồ sơ Facebook và ảnh hồ sơ của bạn. Chúng tôi không có quyền truy cập vào các cập nhật trên hồ sơ Facebook của bạn. Nếu bạn sử dụng chi tiết đăng nhập Google của mình, bạn cho phép Google chia sẻ dữ liệu cá nhân mà bạn đã công khai trong hồ sơ trên Google của mình. Thông tin này chỉ bao gồm họ và tên, địa chỉ email của bạn và liệu địa chỉ email của bạn đã được xác thực hay chưa, độ tuổi của bạn, liên kết đến hồ sơ trên Google của bạn và nếu có, ảnh hồ sơ của bạn. Nếu bạn sử dụng chi tiết đăng nhập Zalo của mình, bạn cho phép Zalo chia sẻ dữ liệu cá nhân mà bạn đã công khai trong hồ sơ trên Zalo của mình. Thông tin này chỉ bao gồm họ và tên, địa chỉ email của bạn và liệu địa chỉ email của bạn đã được xác thực hay chưa, độ tuổi của bạn, liên kết đến hồ sơ trên Zalo của bạn và nếu có, ảnh hồ sơ của bạn.

Sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân này để tạo hồ sơ cho tài khoản VMO AI của bạn. Nếu bạn xóa ứng dụng sản phẩm của VMO AI khỏi cài đặt Facebook, hoặc khỏi cài đặt Google hoặc Zalo của bạn, chúng tôi sẽ không có quyền truy cập vào dữ liệu này nữa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ vẫn có dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nhận được khi bạn thiết lập tài khoản VMO AI lần đầu tiên bằng thông tin đăng nhập Facebook, Google hoặc Zalo của bạn. Khi bạn công khai (bình luận) trên các trang web của chúng tôi

Khi bạn bình luận công khai về một bài viết trên một trong các trang web của chúng tôi, dữ liệu cá nhân bạn đăng, bao gồm tên người dùng và thông tin khác về bản thân, sẽ có thể truy cập công khai. Dữ liệu cá nhân này có thể được xem trực tuyến và được thu thập bởi những người khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về cách những người khác sử dụng dữ liệu cá nhân này. Khi tham gia vào một cuộc thảo luận, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên tránh chia sẻ bất kỳ chi tiết cá nhân nào, bao gồm thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng trực tiếp bạn như tên, tuổi, địa chỉ… Chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nhận dạng nào mà bạn đăng trong cộng đồng trực tuyến của chúng tôi hoặc các trang công khai khác.

Cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân:

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn:

 • Đăng ký tài khoản trên các nền tảng của VMO AI (VFace, V2Cam, VKYC, V2Box, …)
 • Thanh toán mua bất kỳ sản phẩm / dịch vụ nào khác
 • Tham gia các cuộc thi và khảo sát của chúng tôi
 • Sử dụng thiết bị di động để truy cập nội dung của chúng tôi
 • Truy cập và tương tác với bất kỳ trang web và ứng dụng nào của chúng tôi
 • Thông qua cookie và công nghệ tương tự khác
 • Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua email, mạng xã hội, ứng dụng của chúng tôi hoặc các công nghệ tương tự

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua các trang web và ứng dụng của mình khi chúng tôi có lý do chính đáng và cơ sở pháp lý để làm như vậy. Chúng tôi xác định các cơ sở pháp lý dựa trên các mục đích mà chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

Cookie và các công nghệ tương tự

Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi hoặc khi bạn sử dụng các ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn bằng cách sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự. Cookie là một tệp nhỏ có thể được đặt trên thiết bị của bạn cho phép chúng tôi nhận ra và ghi nhớ bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie theo nhiều cách để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi, bao gồm:

 • Giữ cho bạn đăng nhập
 • Hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi
 • Hiển thị cho bạn các nội dung có liên quan đến bạn
 • Hiển thị cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của VMO AI phù hợp với bạn
 • Làm việc với các đối tác để cung cấp cho bạn quảng cáo phù hợp

Liên hệ với chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn hoặc nếu bạn lo lắng về cách dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại báo VMO AI, 21 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội . Hoặc, gửi email tới [email protected]

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng các thay đổi ở đây. Nếu những thay đổi là quan trọng, chúng tôi cũng có thể chọn gửi email cho tất cả người dùng đã đăng ký của chúng tôi với các chi tiết mới.

Liên hệ tư vấn miễn phí